Fra Alpedrøm til Streaming Virkelighed: Frostgun Invitational’s Rejse

Uden adgang til en OB-vogn, en mobil produktionsenhed, blev vi udfordret på vores evne til at improvisere.

BAGGRUND

Michael Fugmann er hjernen bag Frostgun Invitational, som engang var Europas mest anerkendte “Big Air” konkurrence i ski- og snowboardverdenen. Eventyret tog sin begyndelse i 2003 med ikoniske deltagere som Simon Juul, Peter Falkentoft og Suspekt, der alle bidrog til at omdanne en ungdoms fantasi til en konkret begivenhed i de franske alper. Vores mission? At formidle denne spektakulære event gennem live streaming fra et usædvanligt studie – et pandekagehus omgivet af sne og frost.

Hvad er Frostgun?
Konkurrence i Big Air er en freestyle-ski- og snowboard-disciplin. Big Air består kun af én feature nemlig et stort hop.

UDFORDRINGEN

Budgettet var begrænset, hvilket tvang os til at tænke kreativt og finde økonomisk forsvarlige løsninger, samtidig med at vi skulle motivere vores freelancers til at yde deres bedste under mindre end ideelle forhold. Uden adgang til en OB-vogn, en mobil produktionsenhed, blev vi udfordret på vores evne til at improvisere. Pandekagehuset blev vores redning, selvom det bød på lave temperaturer, men heldigvis også på høj moral og beslutsomhed. Kulden var den største fjende, truende med at slå vores udstyr ud ved de laveste temperaturer.

GENNEMFØRELSE

Vores freelancers er ikke bare medarbejdere; de er en del af vores kernefamilie. Vi deler en fælles passion for storytelling og teknologi, som er essentiel for vores eksistens. Turen til Val d’Isere blev mere end blot en arbejdsopgave; det blev en sammensmeltning af professionel videoproduktion, live streaming og vinterglæder. Med en blanding af ekspertise og kammeratskab klarede vi de tekniske udfordringer, som kulden præsenterede os for, og skabte en unik atmosfære, der kunne mærkes af alle, der så med hjemmefra. De lange nætter og tidlige morgener blev til historier, vi stadig deler i dag, og resultatet var intet mindre end enestående. Det var en præstation, der beviste, at når et team arbejder sammen mod et fælles mål, kan selv de mest ambitiøse projekter blive til virkelighed

RESULTAT

Frostgun Invitational blev et pejlemærke for, hvordan man udfører live-events under ekstreme forhold. Vores teams dedikation og opfindsomhed leverede ikke kun en problemfri streamingoplevelse, men satte også en ny standard for udendørs eventtransmission. Publikum kunne næsten mærke den skarpe alpeluft, mens de så atleterne svæve gennem himlen. Denne medrivende oplevelse bragte os tættere på vores seere og skabte en forbindelse, der gik ud over skærmen.

LÆRDOMME

Vi lærte værdifulde lektioner, som har formet vores tilgang til fremtidige projekter:

  • Forberedelse er nøglen, men tilpasningsevne er afgørende. Vi planlagde omhyggeligt, men det var vores evne til at tilpasse os, der gjorde forskellen.
  • Holdånd kan overvinde enhver forhindring. Samhørigheden og støtten blandt vores besætning vendte udfordringer til triumfer.
  • Innovation kræver ikke et stort budget. Kreativitet og opfindsomhed er kraftfulde værktøjer, når ressourcerne er knappe.

Sig hej til Pedro

Founder, Techspotter

Vi er altid klar på en snak, uanset hvor du er i din proces.
Så giv mig et kald hvis du vil have et indspark til hvordan du bedst kommer videre, eller høre om dine tekniske muligheder indenfor medieproduktion.
Telefon : +45 20119996
Mail : pedro@cphlive.dk

For the english speaking: 

Livestreaming and Event Success with SWOOP Challenge

 
Background:
Michael Fugmann is the brain behind the Frostgun Invitational, which was once Europe’s most recognized “Big Air” competition in the skiing and snowboarding world. The adventure began in 2003 with iconic participants such as Simon Juul, Peter Falkentoft, and Suspekt, all contributing to transforming a youth’s fantasy into a concrete event in the French Alps. Our mission? To convey this spectacular event through live streaming from an unusual studio – a pancake house surrounded by snow and frost.
 
The Challenge:
The budget was limited, which forced us to think creatively and find economically viable solutions while motivating our freelancers to give their best under less than ideal conditions. Without access to an OB van, a mobile production unit, we were challenged on our ability to improvise. The pancake house became our salvation, although it offered low temperatures, but fortunately also high morale and determination. The cold was the biggest enemy, threatening to knock out our equipment at the lowest temperatures.
 
Execution:
Our freelancers are not just employees; they are a part of our core family. We share a common passion for storytelling and technology, which is essential for our existence. The trip to Val d’Isere became more than just a work assignment; it became a fusion of professional video production, live streaming, and winter delights. With a mix of expertise and camaraderie, we overcame the technical challenges that the cold presented us with, and created a unique atmosphere that could be felt by everyone watching from home. The long nights and early mornings turned into stories we still share today, and the result was nothing short of outstanding. It was an achievement that proved that when a team works together towards a common goal, even the most ambitious projects can become reality.
 
Result:
Even a decade later, the memories of success still stand clear. The positive feedback and demand led us to repeat the success the following year, now with even more experience and renewed enthusiasm for delivering the highest quality live streaming.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *