CPHLIVE

We show your

Innovation i medieproduktion Vi skaber innovative produkter gennem vores unikke tilgang til proces og teknologi

CPHLIVEs tilgang til proces er en kombination af design thinking, systemisk tænkning og LEAN. Vores mission er at gøre den nyeste teknologi inden for medieproduktion tilgængelig for vores kunder, samtidig med at skabe sammenhæng og synergier mellem kreativt udøvende og projektejere. 

Vi monitorerer og opdaterer vores processer løbende for at tilpasse til teknologierne og vores kunders behov.

Design thinking er en kreativ tilgang til problemløsning, der fokuserer på brugerens behov og ønsker. Det indebærer en iterativ proces, hvor man først definerer problemet og derefter arbejder hen imod en løsning ved hjælp af prototyper og feedback fra brugere.

Systemisk tænkning er en tilgang, der fokuserer på at se helheden og sammenhængen i et system, og hvordan de forskellige dele påvirker hinanden. Det indebærer at forstå, hvordan forskellige faktorer kan påvirke en given situation, og hvordan man kan skabe en løsning, der tager højde for alle faktorer.

LEAN er en metodologi, der fokuserer på at effektivisere processer og eliminere spild, så man kan opnå større produktivitet og kvalitet. Det indebærer blandt andet at identificere og reducere unødvendige trin i en proces og at sørge for, at alle trin i processen bidrager til at skabe værdi.

Ved at kombinere Design thinking, Systemic Thinking og LEAN tilgange kan vi skabe en produktionsproces, der er både kreativ, struktureret og effektiv. Design thinking giver os mulighed for at fokusere på brugerens behov og ønsker, systemisk tænkning hjælper os med at forstå sammenhængene i systemet, og LEAN hjælper os med at effektivisere processen og eliminere spild. Sammen kan disse tilgange hjælpe os med at skabe innovative og værdiskabende produkter, samtidig med at vi sikrer, at processen er struktureret og effektiv.

CPHLIVE leder samarbejdet mellem kunden og de kreativt udøvende.

Den innovative proces i medieproduktion kan være svær at lede.

Vi bruger mange kræfter på at nedbryde misforståelsen om, at kreativitet er forbeholdt “de kreative” og kunderne er benspænd i den kreative proces. Det er vores ansvar at facilitere samarbejdet mellem kunder og kreativt udøvende, og det kræver ændringer af mindset og tager tid. Vi arbejder konstant på at forbedre vores proces og skabe innovative produkter sammen med vores kunder.

 
 

Skab kreative produkter ved hjælp af vores

innovative og teoretiske tilgang til proces

Vi har erfaret, at den kreative proces i medieproduktion kan være svær at lede på grund af benspænd som innovation, logik og tidsramme. Derfor har vi bygget vores egen tilgang til proces, der kombinerer systemisk tænkning, design thinking og LEAN.

CPHLIVE har produceret video siden 2014. Vi er særligt gode til effektive processer, hvor kunden har kort tid fra idé til eksekvering. Vi bruger fotografer i hele landet og verden, som betyder at vi fra dag-til-dag kan optage til gode priser.

Den nye generation af eventdeltagere kræver mere end mad og smil i en casefilm Traditionelt set har en casefilm eller stemningsfilm fra …

CPHLIVE har produceret video siden 2014. Vi er særligt gode til effektive processer, hvor kunden har kort tid fra idé til eksekvering. Vi bruger fotografer i hele landet og verden, som betyder at vi fra dag-til-dag kan optage til gode priser.